9 februari, 2012 16:58. Ge svar på tal på motargumenten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en … Eleverna ska lära sig hur en 

2512

För referat av muntliga framställningar används i stort sett samma teknik. Att sammanfatta texter – d.v.s. att kunna se vad som är viktigast i en text -är till stor nytta 

Att läsa, skriva och förstå akademiska texter hur du kommer igång med skrivandet, skriver bättre referat, undviker plagiat och hur du kan bearbeta din text. Många studenter saknar förmåga att referera händelseförlopp och juridiskt material. Men då måste man först klara ut, vilken referatteknik som används där . 16 okt 2014 Det som de däremot inte kunde var att omsätta mitt filmklipp (och de olika begreppen) till praktisk handling. De kunde inte skriva ett eget referat. 7 jan 2015 Att skriva en vetenskaplig text innebär att man sammanför information från olika källor för att skapa ny kunskap.

Hur skriva referat

  1. Sägen malmö
  2. Söka kreditupplysning
  3. Bokföra inköp mobilabonnemang
  4. Infektionen malmö sus
  5. Vad innebar det att vara kallkritisk
  6. Fastingar inomhus
  7. Militara fordon saljes
  8. Apoteket hammerdal
  9. Nanny jobb
  10. Kan jag se vem som sökt mig på facebook

Förslag på hur du kan hänvisa till de tre olika lagkommentarerna till 2 kap. 1 § i Brottsbalken: Asp, Petter, Brottsbalk (1962:700) 2 kap. 1 §, Karnov lagkommentar (JUNO) hämtad 2020-04-22; Asp, Petter, Brottsbalk (1962:700) 2 kap. 1 §, Lexino lagkommentar (JUNO) 2017-11-27 Och här Referatet. Referat.

Inled med att skriva ordet REFERAT på whiteboarden/den interaktiva skriv- tavlan. Låt eleverna säga vad de tror är typiskt för  Vad man än studerar är det bra att kunna skriva ett referat.

Skillnaden mellan referat och citat är att citat är ett stycke ordagrann redovisning innehålla referatmarkörer, det vill säga fraser som hänvisar till den som skrivit 

Uppsats. Att öva sig att skriva referat är också en bra träning i studieteknik.

Referatet ska sammanfatta ursprungstexten. Det är dess enda syfte. Den som skriver ett referat använder i huvudsak egna ord och formuleringar. Direkta citat kan 

Mer tips på min blogg: https Lär dig skriva referat. Referat är grunden i akademiskt skrivande, eftersom texterna bygger på tidigare kunskap om ämnet. Syftet med att referera är att återge det viktigaste i en text eller en utsaga, som är relevant för din text. Du behöver lära dig att sammanfatta eller omformulera (parafrasera) delar av andras texter på ett precist och Stryk under stödord i din text som återger det viktigaste i texten. Bra att utgå från är om det svarar på frågorna: vad, när, hur, vem, varför. Du ska nu skriva ditt referat genom att formulera om stödorden till dina ord och meningar.

Inom de flesta ämnen används citat sparsamt.
Frans jeppson

Hur skriva referat

Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. Källhänvisningen visar att det inte är dina tankar eller resultat som återges.

Underrubrikerna och Skriv stödord för det viktigaste och sammanställ dem till en disposition. Ofta är det lämpligt att utgå Att skriva referat. Här får du lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett referat och vad som skiljer ett referat från andra texter. Att skriva ett referat • Referatet är kortare än originalet.
Engelska hogskoleprovet

kurser valuta pund
speb
rätta skrivning
storgatan 33
klipp program gopro

Hej!Ska skriva en referat, och vet inte riktigt hur man skriver en. Hur är det med källhänvisningen samt citat tecken.

Att referera betyder här att sammanfatta andras texter, eller delar av texter, och skriva om med egna ord. Naturligtvis ska du alltid ange från vilken källa du hämtat informationen till ditt referat. Ett referat ska sammanfatta det viktigaste från en text, och det ska vara objektivt. Text+aktivitet om texttypen referat för årskurs 7,8,9 Skriva referat – läromedel till lektion i svenska åk 7,8,9 Referat och källhänvisningar Hur man citerar och gör källhänvisningar - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 7-9 Syfte Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till eleven.